HOME

Delokalizace Krajského přeboru družstev 2004-2005

Provádí se na základě usnesení 2. konference ŠSZK ze dne 6.2. 2003.


Postup při sestavování skupin:

Zpracoval: Josef Sviták