HOME

Změna Ekonomické směrnice ŠSZK

2.8. Správní poplatky - Sankce za pozdní registraciZa nesplnění termínu registrace dle Registračního a přestupního řádu ŠSČR budou oddílům uloženy tyto sankce:

za nesplnění povinnosti registrace do 1.3. kalendářního roku 500 Kč
za nesplnění povinnosti registrace do 1.7. kalendářního roku 1000 Kč
za nesplnění povinnosti registrace do 20.7. kalendářního roku 1000 Kč a nepřijetí družstev oddílu do soutěží
družstev následujícího soutěžního ročníku


Zdůvodnění:
Návrh byl projednán a schválen na 15. schůzi VV, vychází z požadavků Přestupního a registračního řádu ŠSČR a má za cíl
zlepšit stav v oblasti každoroční registrace oddílů.
Ing. Petr Herejk, předseda ŠSČR