Šachový svaz Zlínského kraje
Šachový svaz Zlínského kraje

Poslední aktualizace

24.1.2022Soutěže družstev: Krajský přebor mládeže 2022 (4. kolo)
Soutěže družstev: Krajský přebor mládeže 2022 (3. kolo)
Soutěže družstev: Krajský přebor mládeže 2022 (2. kolo)
Soutěže družstev: Krajský přebor mládeže 2022 (1. kolo)
Soutěže družstev: Krajský přebor mládeže 2022 (úvodní zpráva)
Mládež, Metodické materiály - Aktuální úkoly byly aktualizovány

Hodnocení krajské výpravy na MČR mládeže

S delším časovým odstupem než obvykle se vracím k Mistrovství ČR mládeže, které se hrálo v Koutech nad Desnou ve dnech 8. - 15. března. Všech osm hráčů krajské výpravy Šachového svazu Zlínského kraje hrálo velmi dobře a zaslouží si pochvalu. Nejlepšího výsledku dosáhla Lucka Ambrožová třetím místem v kategorii D14 a výborné je i čtvrté místo Saši Skalského v H12. Velká gratulace!

Krajská výprava tentokrát měla velmi vysoký počet 8 účastníků, kterými byli Ondra Stuchlý, Saša Skalský, Lenka Navrátilová, Lucka Ambrožová, Adéla Bierská, Klára Dančáková, Viktorka Všetulová a Matyáš Kovařík. Řadu příprav jsme si chystali už před turnajem a přímo v Koutech byli při přípravách všichni velmi pracovití a ukáznění, takže i v takto velké výpravě jsme stíhali rozbory i přípravy velmi dobře. A protože jak herně, tak výsledkově se všem dařilo podle očekávání, případně i nad očekávání, hodnotí se mi celá letošní výprava příjemně. Zároveň jsme se s hráči domluvili, že když všichni hráli dobře a pozitiva jednoznačně převažují, budeme se v hodnocení tím zabývat především slabými místy, protože právě ta nás posunou dopředu. A to včetně slabých míst a chyb, kterých jsem se před a v průběhu mistrovství dopustil já.

Samotnému průběhu turnaje se nyní tolik věnovat nebudu, protože byl vcelku podrobně zachycen v našich průběžných reportážích na webu Starého Města. Za velkou pomoc s těmito průběžnými reportážemi děkuji Matyášovi Kovaříkovi.

Hodnocení výpravy rozdělují do dvou částí. V první části budu hodnotit některé zajímavé oblasti pro celou výpravu jako celek, ve druhé části se zaměřím přímo na jednotlivé hráče.


1. ČÁST: Hodnocení celé výpravy

VZTAH ŠACHISTŮ K CHYBÁM aneb POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE:
- Tohle je velmi vážné a často zanedbávané místo, které úzce souvisí i s rozbory po partiích a s rozbory po skončení turnaje (viz další odstavce). Většina mladých hráčů bohužel nemá ráda, když je někdo upozorňuje na jejich chyby. Neradi se ve svých chybách "šťourají" a radši se chlubí tím, co se jim povedlo. Problém je ovšem v tom, že právě rozumný rozbor vlastních chyb je nejlepší způsob zlepšování vlastní hry. Když trenéři upozorňují své svěřence na chyby v partiích, neříkají jim tím, že jsou svěřenci pitomí a hrají úplně blbě. NAOPAK JIM ŘÍKAJÍ, ŽE JSOU CHYTŘÍ A SCHOPNÍ SE LEPŠIT A HRÁT JEŠTĚ LÉPE!!! Proto mějte radost z nalezení každé chyby, kterou ve svých partiích uděláte. Představte si, že každá chyba, kterou jste ve své partii našli, je jako zlatá rybka, která vám sice nedokáže splnit tři přání, ale dovede vám alespoň odpovědět na tři důležité otázky: 1) Proč jsem zahrál špatně? 2) Jak jsem měl zahrát lépe? 3) Jak správně uvažovat, abych v podobné situaci příště zahrál správně? Kdo si dokáže správně popovídat se svými zlatými r(ch)ybkami, ten je na nejlepší cestě stát se vynikajícím šachistou!

CELKOVÉ VÝSLEDKY:
- Pět hráčů v konečném pořadí skončilo nad svým původním nasazením a někteří dokonce velmi výrazně (posun z 19. na 11. místo, z 19. na 15. místo, z 11. na 3. místo, z 13. na 8. místo a ze 46. na 10. místo), jedna hráčka přesně podle nasazení (20. místo) a dva hráči mírně pod nasazením (z 2. na 4. místo a z 6. na 10. místo) - ale v případě Saši ve vyrovnané kategorii H12 je 4. místo na jeho prvním MČR i tak veliký úspěch a Viktorka sice skončila "až" na 10. místě, ale do posledního kola bojovala o první pětku a sice prohrála poslední dvě partie, ale v obou odmítala několik nabídek remíz a šla tvrdě po vítězstvích.

PŘÍPRAVY PŘED ZAČÁTKEM TURNAJE:
- Dobře se osvědčily přípravy na jednotlivé soupeře už v několika týdnech před samotným mistrovstvím. Byla to jednak příležitost "předpřipravit" si zahájení na dané soupeře, jednak i zopakovat a oživit si řadu prostudovaných zahájení, ale i zacelit díry v repertoáru. V tomto směru odvedli nejvíce práce Ondra, Saša a Lucka, snažili se ale i ostatní. Do příštích významných turnajů tento způsob přípravy ještě více prohloubíme.

PŘÍPRAVY PŘED PARTIEMI:
- V přípravách na partie přímo na místě pracovali všichni na vysoké úrovni a velmi zodpovědně. Spoustu práce navíc hráči dokázali udělat i samostatně, přičemž dobře využili výrazně zlepšené schopnosti práce s šachovými programy, databázemi a knihovnami zahájení. Pochvalu si zaslouží všichni, ale speciálně bych chtěl vyzdvihnout Ondru a Sašu, kteří dovedli své přípravy nejen pasivně přijímat, ale i sami velmi aktivně tvořit. V přípravách se pak pracuje výborně, když si hráč sám dovede zjistit, co soupeř hraje, sám si dovede připravit návrhy možných variant a po konzultaci s trenérem hráč sám mnoho času věnuje dalšímu pilování. Ondrovi se takto podařilo několik příprav trefit až za dvacátý tah, jednou dokonce až do čisté výhry. Saša díky tomu získal řadu výborných pozic a dvě rychlá vítězství se silnými soupeři. Ostatní byli také dobří a do budoucna by se měli více snažit i o aktivnější samostatné tvoření základů příprav, které se pak s trenérem dají dopilovat do větší hloubky.

ROZBORY PO PARTIÍCH:
- Všichni hráči z krajské výpravy zodpovědně chodili na rozbory k oficiálním rozborářům (reprezentační trenér mládeže IM David Kaňovský, IM Pavel Šimáček, IM Richard Biolek, FM Jiří Tůma a WIM Tereza Olšarová), druhé kolo rozborů jsme téměř vždycky stihli ještě společně. Přístup všech našich hráčů k rozborům byl vynikající a pro všechny velká pochvala.

ROZBORY PO SKONČENÍ TURNAJE:
- Tohle je obecně slabé místo nejen našich mladých hráčů. Rozbory přímo na místě turnaje jsou samozřejmě užitečné a poučné, ale nemohou nahradit důkladnou analýzu po skončení turnaje. Tyto analýzy nemusejí být košatými slohovými pracemi, naopak je lépe, když jsou stručné a jasné. Měla by v nich být zvýrazněna nejvýznamnější místa partií, zejména vlastní chyby, a to včetně ukázání správného postupu a poučení do budoucna. A také jsou tyto samostatné rozbory dobrou příležitostí zopakovat a prohloubit si danou variantu zahájení i různé odbočky, protože stejné nebo podobné varianty budeme hrát ještě mnohokrát. S časovým odstupem po Mistrovství vidím v tomto směru u našich hráčů velmi solidní aktivitu (většina výpravy už má své partie rozebrané a rozbory sepsané) a do budoucna budeme právě na samostatných rozborech svých partií stavět ještě víc.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
- V rámci trávení volného času se nám letos velmi osvědčilo hraní společenských a deskových her (zejména Activity byly velmi veselé a oblíbené). Skvělé bylo, že například hraní na počítači se téměř nevyskytovalo a tato výrazná změna - společné veselé hry místo počítačů je všestranně pozitivní. Na příštích podobných akcích - od soustředění CTM, přes Mistrovství Moravy až po další MČR budeme v tomto směru pokračovat. A na počítačové hry si nikdo ani nevzpomene!:-)
- Výborné byly i pravidelné procházky, za jejichž zajištění děkují Lucčině babičce paní Ambrožové a Sašovu tatínkovi panu Skalskému.
- Někteří z nás využívali i ping-pong, bazén, bowling a další a například Klárka byla stále v pohybu a využila tyto atrakce intenzivně všechny.


2. ČÁST: Hodnocení jednotlivých hráčů

ONDŘEJ STUCHLÝ (H16), Staré Město, 19. nasazený, 11. místo 4,5 bodu
Ondra letos sehrál výborné Mistrovství! Hrál kvalitní šachy, parádně mu vycházely přípravy na soupeře (navíc byly tyto přípravy z větší části jeho vlastní práce!) a jeho partie byla radost sledovat. Odstartoval turnaj dvěma výhrami, pak hrál vyrovnané partie i s prvními třemi nasazenými hráči turnaje (všichni na úrovni 2150 - 2250, ve dvou z nich měl ještě pár tahů před koncem ve svých rukou minimálně udržení remízy) a za první dvě třetiny turnaje si zaslouží jedničku třikrát podtrženou! Poslední tři kola byla slabší a jaksi neurovnaná, s řadou oboustranných chyb. Přesto Ondra vybojoval cenný výsledek a jako druhý nejlepší hráč ročníku 1999 v turnaji si vybojoval přímý postup na příští ročník MČR. A právě proto, že se Ondrovi turnaj výborně podařil, můžu o to kritičtěji okomentovat jeho slabá místa:
- Zoufale slabá samostatná domácí práce. Hráč Ondrových kvalit, talentu a ambicí by měl trénovat alespoň 1-2 hodiny každý den, systematicky plnit všechny zadané úkoly, studovat literaturu. To se zatím nedaří a je s podivem, jak dobře i přes tento nedostatek dokáže hrát.
- Velká nevyrovnanost výkonů - dovede hrát vyrovnané partie se silnými kandidáty mistra, mě v trénincích a rozborech ničí pravidelně a pak dokáže zahrát tak tragické partie, že bych z nich plakal.
- Občas nesmyslně velká spotřeba času, i když už méně často než v minulosti.
- Ondra dokáže výborně nastudovat zahájení a ohromně z toho pak v partiích těžit (v pozicích, které zná a kterým porozumí, hraje parádně!), o to je smutnější, jak málo se při samostatném domácím studiu zahájení věnuje a jak málo opakuje už nastudovaná zahájení. Takže to, co se krásně naučil, se mu pak stejně krásně zase z hlavy vypaří.

ALEXANDR SKALSKÝ (H12), Staré Město, 2. nasazený, 4. místo 6 bodů
Saša hrál svoje první MČR a výborným čtvrtým místem potvrdil pokračování prudkého rozmachu své zatím krátké šachové kariéry. Zároveň na tomto místě patří poděkování mezinárodnímu mistru panu Zpěvákovi, že se na Sašově tréninku také výrazně podílí a velmi pomáhá. Saša hraje na svůj věk velmi vyspělé šachy - chytré, nápadité, houževnaté. Dovede rychle vstřebávat nové informace, dovede si informace i sám aktivně hledat (zejména při studiu zahájení a přípravách na soupeře pracuje výborně), umí se velmi dobře poučit ze svých chyb a systematicky zdokonalovat svoji hru. Na letošním MČR tahal ve většině partií za výrazně delší konec a je pravdou, že klidně mohl vybojovat i výraznější úspěch, než je nepopulární bramborová medaile. Zbrzdily ho zejména tyto věci, ve kterých jsme udělali chybu a nedokázali je lépe zvládnout:
- Příliš skromné cíle před turnajem ve stylu "neskončit poslední", "kolem 15. místa by bylo krásné", "uhrát aspoň 50%" - tohle je prostě špatně a bohužel se mi nepodařilo v tomto směru Sašu "přeprogramovat". Správné cíle mají být uskutečnitelné, ale zároveň vysoké a náročné (výzva!), rozhodně ne snadné nebo automatické. Vzhledem k tomu, že si Saša vybojoval přímý postup na příští MČR, dávám mu už nyní jasný cíl: bojovat i příští rok ve vyšší kategorii H14 o medaile! Pokud bude Saša a jeho okolí už předem tento cíl vzdávat, předem se tím odsoudí k jeho nesplnění. Pokud si Saša uvěří, že na to má, bude to samozřejmě těžké, ale určitě je v jeho silách to dokázat!
- Špatná realizace materiální převahy. Mimo jiné Saša dvakrát v turnaji nedokázal vyhrát partii s čistou kvalitou navíc, a to je příliš velký luxus. Příčinou je jednak nedostatek Sašových zkušeností, který je vzhledem k jeho zatím krátké šachové praxi pochopitelný. A pak bohužel i přehnaná ochota dávat náročné pozice především koncovkového rázu za remízu. Tím se Saša v posledním roce až dvou o další zkušenosti zbytečně připravil. A bohužel můžu říct, že za své zbytečné a ustrašené remízy z posledních dvou let zaplatil Saša v tomto turnaji daň ve výši MINIMÁLNĚ jednoho bodu.
- K remízám je možno ještě doplnit, že na MČR se dvě předčasné znovu našly. Pořád to není ono, ale jsme v tomto směru na správné cestě ke zlepšení. Saša má podle mého názoru výborné předpoklady stát se prvotřídním bojovníkem, který žádné remízy nedává a ve všech partiích bojuje až do vyčerpání všech možností!
- Celková Sašova domácí studijní práce je solidní, rezervy samozřejmě jsou (např. využití šachové literatury), ale pracujeme na nich.

LENKA NAVRÁTILOVÁ (D16), Slavia Kroměříž, 19. nasazená, 15. místo 4 body
Lenka zahrála svůj zatím nejlepší turnaj v životě! Stačí si srovnat její letošní výsledek, kdy byla prvním rokem v D16, s loňskem v D14. Hraje spíš opatrným, až bázlivým stylem, protože v zápletkách má málo natrénováno a nevěří si v nich. Její styl je ale pozičně zdravý, rozumný, systematický i houževnatý. Navíc výrazně ubylo i taktických přehlédnutí. Celkově má Lenka pro šachy velmi dobré předpoklady, je správný studijní typ. Studovat a získávat informace by byla schopná jako málokdo jiný (pro mě osobně je Lenka taková potenciální šachová Hermiona:-D), ale bohužel je v tomto směru - jemně řečeno - velmi neochotná. Faktem je, že Lenka dřívější špatnou až nulovou prací ztratila hodně roků svého šachového vývoje a to se dohání těžko. V posledním roce až dvou se nám podařilo rozjet výrazně lépe a Lenka sama vidí výsledky a může z nich mít oprávněnou radost. Na MČR jí byla odměnou řada pěkných partií a v posledním kole si dokonce zahrála pěknou a poměrně dlouho vyrovnanou na první šachovnici s vítězkou turnaje Martinou Fuskovou. Pokud Lenka zařadí ještě o jeden či dva rychlostní stupně výš, může sehrát ještě výraznější roli nejen v mládežnických a juniorských kategoriích, ale může se stát i uznávanou a silnou šachistkou do dospělého života. Pro pořádek shrnutí slabých míst:
- Je potřeba větší intenzita práce s taktikou a propočtem variant.
- Zatím chybí práce s šachovou literaturou, což mi zrovna u Lenky přijde jako úplně praštěné a nepochopitelné...
- Zatím chybí systematické budování repertoáru zahájení - přitom stačí tak málo: vzít si sešit, tužku, poznačit si, co zná, další dohledat v literatuře nebo vymlátit ze mě, průběžně opakovat. Nic těžkého.

LUCIE AMBROŽOVÁ (D14), Staré Město, 11. nasazená, 3. místo 6,5 bodu
Lucka po loňském vítězství na MČR v kategorii D12 a po prosincové účasti na Mistrovství světa v Emirátech (odkaz http://sachysm.cz/?q=MS1_13) udělala další velmi pěkný kus práce a posunula se dopředu natolik, že už prvním rokem v D14 dosáhla na bronzovou medaili! Navíc kromě partie 2. kola, ve které se Lucka porazila spíše sama, ve všech dalších partiích tahala za delší konec a měla nad soupeřkami herní převahu. Před začátkem turnaje jsme takový průběh nečekali a byli jsme až zbytečně skromní, přeci jen prvním rokem ve starší kategorii se člověk snaží držet spíše při zemi. Lucka předváděla své klasické útočné šachy, podařilo se jí do hry ale vnést i nové, vyšší prvky. V první řadě schopnost poziční a manévrovací hry - Lucka už ví, že není možné v každé pozici hledat jen a jen matový útok, šachové figurky nám nabízejí i jiné možnosti. Dále pak trpělivost - v každé pozici nemusí být jednoznačný desetitahový plán, často může být základem trpělivé manévrování, postupné vylepšování svých figur. A především mám dobrý pocit, že se Lucce daří nacházet svůj osobitý styl - aktivní, dynamicky podle zásad, se spoustou drobných "taktických žihadel", se schopností tvrdě udeřit. Zvláštní místo mezi Lucčinými partiemi z Mistrovství má koncovka s Terezou Kocí ze 7. kola. Lucce výborně vyšla příprava, pak ale zvolila příliš měkký postup s výměnou dam a nechala soupeřku vyrovnat. Dlouhým manévrováním (které mělo jedinou chybu v tom, že Lucka hrála příliš rychle, což bývá vždy nebezpečné) nakonec docílila vyhranou pěšcovou koncovku, která stojí za prostudování - BÍLÁ (T.Kocí): Kh4, a4, d4, f4; ČERNÁ (Lucka): Ka5, c6, d5, f5 - černá na tahu. Sám jsem v životě tak pěknou koncovku nehrál! Lucka tuto pozici zahrála příliš rychle a prohrála, zkuste si najít správné pokračování - varianty jsou moc krásné!
A nyní Lucku za odměnu za krásný úspěch pěkně zkritizuju :-D
- Zatím chybí aktivní samostatná práce na prohlubování repertoáru zahájení, včetně samostatného opakování už prostudovaných zahájení. Na zlepšení v tomto směru už Lucka intenzivně pracuje.
- Chybí více práce se šachovou literaturou.
- Zatím jsme byli velmi slabí v rozborech partií po turnaji, teprve po tomto MČR se Lucka v tomto směru výborně rozjela a je na správné cestě.
- Chybí více zkušeností proti silnějším soupeřům (právě ti nás táhnou nahoru!) - proto do turnajového kalendáře zařadíme více turnajů se silnými soupeři, nejlépe s dospěláky.
- Více se musíme zaměřit na začátky turnajů, které zatím máme slabší (Lucka je v turnajích jako lokomotiva - nejdřív jede krokem a teprve potom se pořádně rozfičí a nic ji nezastaví!).
- Postupně zapracujeme na vyváženém hospodaření s časem - ani příliš pomalu, ani příliš rychle - najít svoji správnou cestu chce především čas a zkušenosti. Dokázat poznat, kdy je potřeba přemýšlet víc a kdy naopak méně, kdy zahrát jen "jednoduchý" zdravý tah a kdy naopak v partii hledat náročný, rozhodující zlom - to je jedno z největších šachových umění, kterému se šachista učí celý svůj život.

ADÉLA BIERSKÁ (D14), Zbrojovka Vsetín, 13. nasazená, 8. místo 4 bodů
Adéla v Koutech zahrála velmi divoký turnaj, ve kterém od samotného začátku výrazně promlouvala do dění na úplném čele turnaje - i pro nejsilnější soupeřky byla velmi nebezpečná a ukázala, že na ně má. Takže z Ádiny strany určitě hodnotný výkon, přesto se nám nepodařilo využít naše možnosti naplno. Bohužel musím přiznat, že jsem Áďu na tento turnaj mohl v posledních měsících připravit lépe. Práce jsme udělali poměrně hodně, ale chybu jsem udělal v herním směřování - příliš málo jsem se snažil zkrotit Ádin divoký přístup ke hře ve stylu "co je šílené, to je dobré!". Místo toho jsme už několik měsíců mohli pracovat na ozdravení herního stylu - klidné přece nemusí být nudné a v každé pozici se nějaká ta veselá "šílenost" najde, aniž by to bylo proti potřebám pozice. Měl jsem Áďu více vést k serioznějšímu šachu, vždy postaveném na potřebách pozice. Mistrovství mělo pro Áďu tři základní etapy - v první třetině turnaje hrála Áďa ve svém divokém stylu a výborně jí to vycházelo. Ve druhé třetině stále v divokém stylu, ale přestalo to vycházet. V poslední, podle mého názoru zlomové třetině, došlo k potřebnému zklidnění a ozdravení herního stylu a právě partie ze 7. a 9. kola Ádě ukazují směr, kterým je potřeba se vydat dál: hrát zdravě podle zásad, podle potřeb pozice, bez zbytečných experimentů. Žonglovat s ampulkami s nitroglycerinem sice může být zábavné, ale nemusí to být příliš moudré; a z dlouhodobého hlediska si člověk užije více zábavy při nějaké bezpečnější činnosti. Ádina ochota riskovat, hrát odvážně, ostře, agresivně - ta se i tak bude moc a moc hodit. V téměř každé partii totiž dříve nebo později přijde okamžik, ve kterém šachista právě tyto vlastnosti bude potřebovat a pak - zatímco bázliví soupeři se budou třást strachem - bojovnice Áďa bude spokojená a ve svém živlu! Mám k Ádě velký respekt za to, že například v pozici s kvalitou méně, ve které není vidět žádný přímý zisk nebo mat, prostě řekne, že je spokojená, protože útočí. V Ádině herním stylu zkrátka vítězí duch nad hmotou a teď jde o to, aby tohle vítězství ducha a odvážných myšlenek stálo na zdravých šachových základech.
Pro shrnutí přidávám hlavní směry, na kterých musíme zapracovat:
- Zkrotit v sobě draka :-)
- Více se věnovat samostatnému studiu zahájení a šachové literatury.
- Intenzivněji pracovat na taktice a propočtu variant, které pro svoji odvážnou hru Áďa potřebuje.
- Více se věnovat rozborům svých partií, abychom našli a postupně pilovali svůj styl.

KLÁRA DANČÁKOVÁ (D14), Zbrojovka Vsetín, 20. nasazená, 20. místo 2,5 bodu
Klárka se prvním rokem ve starší kategorii D14 určitě neztratila, s řadou zkušenějších soupeřek dokázala partie pěkně rozehrávat a získávat dobré šance. Pak ale dobře rozehrané partie často kazila zbytečnými chybami a hlavně zbrklostí. Bohužel se mi Klárku nedaří lépe namotivovat k samostatné domácí práci (hlavně k pravidelnému řešení domácích úkolů) a pravdou je, že kdybych délku hodnocení jednotlivých hráčů dělal čistě podle množství samostatné domácí práce, už nyní by mé hodnocení překročilo tuto normu asi o 500 znaků. Bez samostatné domácí práce to prostě nejde! Klárka hraje velmi útočné a aktivní šachy, může mít figuru méně, ale dokud má útok, aktivitu, iniciativu, je spokojená a velmi silná. V tom je základ pro budoucí velký růst. Ale neměla by být tak zbrklá - nejlepší šachy Klárka hraje, když jí někdo drží ruce násilím za zády a jen po delší úvaze jí povolí táhnout. V této věci se Klárka postupně lepší, ale přál bych jí lepšit se rychleji, aby si na dalších turnajích užívala co nejvíce vítězství nejen na úrovni regionu či kraje, ale i na úrovni republiky. Navíc musím Klárku pochválit za její všudypřítomnou veselou náladu i za pomáhání a starost o své mladší kamarády.
Shrnutí slabých míst:
- Málo domácí samostatné šachové práce.
- Zbytečná zbrklost (sedět si na rukou!).
- Dělání si navenek legrace z pořážek - radost z vítězství i zklamání z porážky jsou normální věci, na kterých není nic špatného. Zlehčovat porážky a dělat si z nich legraci není potřeba.

VIKTORIE VŠETULOVÁ (D10), Staré Město, 6. nasazená, 10. místo, 4,5 bodu
Viktorku netřeba dlouze chválit - pochválí se sama tím, jak pěkné výsledky na všech možných turnajích pravidelně uhrává a v rámci regionu či kraje převyšuje i kluky, šikulka! A můžu slíbit, že podrobnější pochvalný textík o Viktorčiných silných místech napíšu hned jak uhraje svůj první větší úspěch na republikové úrovni. Na MČR Viktorka určitě mířila výš, než nakonec skončila - chtěla turnaj vyhrát, dvě kola před koncem ještě bojovala o medaili a v posledním kole o páté místo. Zahrála samé bojovné partie, dlouhé časově i počtem tahů. Bohužel svou nejlepší partii, ve které hrála výborně (3. kolo s Petrou Píšovou), dala ve vyhrané pozici zbytečně za remízu. A třeba ji právě za to šachoví bohové v závěru turnaje potrestali. Do příštích bojů se musíme zaměřit mimo jiné na tato slabá místa, na která se mi Viktorku nepodařilo dostatečně připravit:
- První věc může znít hloupě, ale opravdu se stala a trenérsky se velmi stydím, že jsem ji před turnajem zanedbal. Viktorka sice na MČR jela s tím, že chce vyhrát, ale minimálně z pěti soupeřek měla tak hrozný strach, že by se před nimi nejraději schovala pod postel jako před strašidly. A vždy, když Viktorce los přidělil někoho z těch silných, trvalo několik hodin se aspoň částečně přes obavy přenést a zmobilizovat se k boji. Přiměřené sebevědomí je zejména u mladších hráčů STRAŠNĚ MOC důležité! Když se hráč bojí, hraje měkké tahy, nevyužívá možnosti útoků, nenachází možnosti zisků, zbytečně couvá. Když hráč naopak podceňuje, hrozí velké riziko hrubých chyb. S Viktorkou máme v obou těchto směrech výrazné mezery a musíme se naučit: NEBÁT SE, ani NEPODCEŇOVAT!
- I druhá věc může znít jako malichernost či hloupost, ale také měla velikou váhu a také jsem ji před turnajem hrubě podcenil. Pořadatelé letos nachystali spoustu online šachovnic, což je skvělá a užitečná věc. Protože na online šachovnicích nejsou sloupce a řady označené písmenky a čísly (což je také skvělá věc a plně podporuji neznačit!), zejména nejmladší kategorie pak často mívají problémy se zápisem. A speciálně Viktorka měla nejen velký strach ze soupeřek, ale měla i velký strach z online šachovnic, a to zejména při hře černými figurami, kdy se zapisují tahy ještě o něco obtížněji. I taková drobnost může odebrat kus cenného sebevědomí.
- Další mojí chybou bylo, že jsme v přípravě věnovali více času teorii (není myšlenou jen zahájení, ale teorie ve všech oblastech šachu), případně řešení příkladů na taktiku a koncovky, ale příliš málo času praktické herní přípravě. Několik "partií proč" (partie, při kterých trenér svému svěřenci průběžně radí, vede jeho myšlenky, vysvětluje různé situace, opravuje chyby) navíc nám mohlo přinést více praktické síly.
- A konečně - při přípravě zahájení jsme se hodně věnovali "dospěláckým" zahájením a příliš málo těm "nejjednodušším", typicky dětským.

MATYÁŠ KOVAŘÍK (OPEN A), Zbrojovka Vsetín, 46. nasazený, 10. místo, 5,5 bodu
Matyáš byl v Koutech náš největší skokan - nejvíce si v konečném pořadí polepšil oproti úvodnímu nasazení. Přitom původně měl hrát v národním Openu B, který jsem mu doporučil, aby dobrou formu z posledních měsíců dovršil bojem o první příčky v turnaji a teprve v dalších turnajích se zaměřil na střetávání se silnějšími soupeři. Nakonec se na doporučení vsetínských trenérů Radka Zádrapy a Vlastíka Straděje rozhodl pro odvážnou účast v Openu A, do kterého vstupoval jako poslední nasazený hráč podle ela. Matyáš si své odvážné rozhodnutí úspěšně a hrdě odbojoval a Radkovi i Vlastíkovi patří za prozíravé doporučení velký dík! Přitom úvod turnaje se nám moc nepovedl - po úvodní prohře čekal Matyáše kontumační bod, pak jedna remíza a další dvě prohry. Matyáš ale prokázal výbornou schopnost překonávat těžké chvíle, všechna čtyři poslední kola vyhrál a katapultoval se na parádní 10. místo! U Matyáše se v posledních měsících spojuje řada dobrých věcí - zodpovědně pracuje, hraje sebevědomě, daří se mu výsledkově a oprávněně má i důvěru svého okolí - jen tak dál! Do příštích měsíců má Matyáš v plánu především měřit síly s co nejsilnějšími soupeři, se kterými ho i případné porážky mohou velmi obohatit. Nejbližším Matyášovým soutěžním cílem v jednotlivcích bude boj o postup na MČR na říjnovém Mistrovství Moravy, velmi bych mu přál, aby se to podařilo.
Závěrečná doporučení:
- Nepolevit v cílevědomé a zodpovědné práci.
- Pilovat repertoár zahájení do větší hloubky.
- Snažit se měřit síly s co nejsilnějšími soupeři - z výher mít oprávněnou radost, z proher se snažit o co největší poučení.

Tolik hodnocení všech osmi šikovných šachistů z naší letošní krajské výpravy. Snad se na mě žádný z nich nebude zlobit za dílčí kritické poznámky - jejich vyslyšení a překonání každého z nich posune dál. A samozřejmě také já se budu snažit pečlivě rozebrat svoje trenérské chyby a do budoucna se z nich poučit.


V mistrovských kategoriích se dále představilo ještě dalších pět hráčů z našeho kraje. Hošťálkovští bratři Karel a Ondra Vrajové i postoupečtí David a Pavel Opluštilové nepochybně patří mezi největší šachové naděje v našem kraji. Na letošním MČR se jim příliš nedařilo a zdaleka neprodali to, na co mají. Ale nejen loni v říjnu na Mistrovství Moravy, ale i v řadě dalších turnajů mládeže i dospělých už všichni čtyři dokázali své šachové nadání. Do příště zbývá popřát co nejvíc tréninkové snahy a šachových úspěchů. Postoupecká slečna Zdeňka Jordová pro mě byla před turnajem spíš neznámou, ale nepoleví-li ve svém zájmu, o kterém mi říkal postoupecký trenér Marek Machalík, může být do budoucna velmi šikovná. Kromě mládežníků se postaral o velmi pěkný úspěch i další postoupecký odrostenec Petr Večeřa v Openu A, ve kterém skončil na krásném čtvrtém místě (perfo 2200!).

Mistrovství ČR mládeže pro rok 2014 je tedy za námi, za těch několik týdnů od skončení turnaje máme zhodnocené své výkony, rozebranou většinu partií i stanovené úkoly do dalšího období. Pro naši krajskou výpravu to byl krásný turnaj po šachové a lidské stránce. A směrem k příštímu MČR nás čeká další spousta veselého i usilovného šachového snažení.

Přidávám ještě odkazy na článek o MČR na stránkách Starého Města, Vsetína a Postoupek, na oficiální stránky turnaje a na články na Novoborském šachovém serveru tady a tady.


KONEČNÉ VÝSLEDKY VŠECH KATEGORIÍ:

Kategorie H16
1. místo: Jan Petr (2162F, Bohemians Praha) 7 bodů
2. místo: Jakub Půlpán (2146F, ŠK Polabiny) 7 bodů
3. místo: Adam Dvořák (2119F, Lokomotiva Brno) 6,5 bodu
11. místo: ONDŘEJ STUCHLÝ (1791F, Staré Město) 4,5 bodu

Kategorie H14
1. místo: Jiří Liška (1911F, 1. Novoborský ŠK) 7 bodů
2. místo: Jan Vykouk (2088F, Chess Most) 7 bodů
3. místo: Tomáš Hurdzan (1866F, Sokol Klatovy) 7 bodů
22. místo: KAREL VRAJ (1593F, Hošťálková) 3 body
24. místo: DAVID OPLUŠTIL (1488F, Postoupky) 1 bod

Kategorie H12
1. místo: Ara Martirosyan (1659F, Duras Brno) 6,5 bodu
2. místo: Pavel Haase (1700F, Porg Praha) 6,5 bodu
3. místo: Martin Nehyba (1629F, Skalička) 6 bodů
4. místo: ALEXANDR SKALSKÝ (1746F, Staré Město) 6 bodů
15. místo: ONDŘEJ VRAJ (1509F, Hošťálková) 4 body

Kategorie H10
1. místo: Petr Gnojek (1511N, BŠŠ Frýdek-Místek) 7,5 bodu
2. místo: Richard Stalmach (1529N, BŠŠ Frýdek-Místek) 6,5 bodu
3. místo: Filip Neumann (1333N, Slavia Orlová) 6 bodů
23. místo: PAVEL OPLUŠTIL (1382N, Postoupky) 2,5 bodu

Kategorie D16
1. místo: Martina Fusková (1942F, BŠŠ Frýdek-Místek) 7,5 bodu
2. místo: Natálie Kaňáková (1886F, BŠŠ Frýdek-Místek) 7,5 bodu
3. místo: Veronika Macková (1747F, Bohemians Praha) 5,5 bodu
15. místo: LENKA NAVRÁTILOVÁ (1323N, Kroměříž) 4 body

Kategorie D14
1. místo: Kamila Němcová (1659F, Oáza Praha) 6,5 bodu
2. místo: Blanka Brunová (1568F, Karlovy Vary) 6,5 bodu
3. místo: LUCIE AMBROŽOVÁ (1480F, Staré Město) 6,5 bodu
8. místo: ADÉLA BIERSKÁ (1472F, Vsetín) 5 bodů
20. místo: KLÁRA DANČÁKOVÁ (1209N, Vsetín) 2,5 bodu

Kategorie D12
1. místo: Zuzana Gřesová (1513N, BŠŠ Frýdek-Místek) 7,5 bodu
2. místo: Karin Němcová (1677N, Oáza Praha) 7 bodů
3. místo: Sofie Přibylová (1635N, Sokol Lány) 6,5 bodu
19. místo: ZDEŇKA JORDOVÁ (1050N, Postoupky) 2,5 bodu

Kategorie D10
1. místo: Olga Dvořáková (1245N, Spartak Adamov) 8,5 bodu
2. místo: Anna Vavřínková (1284N, Lokomotiva Brno) 7 bodů
3. místo: Martina Šťastná (1119N, České Budějovice) 6,5 bodu
10. místo: VIKTORIE VŠETULOVÁ (1241N, Staré Město) 4,5 bodu

Open A
1. místo: Alexey Kislinsky (2500F, Slavia Orlová) 8 bodů
2. místo: Jiří Horák (2150F, Slovan Jirkov) 8 bodů
3. místo: Filip Haring (1791F, Banská Bystrica) 6,5 bodu
4. místo: PETR VEČEŘA (2068F, Postoupky) 6 bodů
10. místo: MATYÁŠ KOVAŘÍK (1584F, Vsetín) 5,5 bodu
26. místo: MAREK MACHALÍK (1949F, Postoupky) 4,5 bodu

Open B
1. místo: Daniel Drahorád (2000N, Bohemians Praha) 8 bodů
2. místo: Tomáš Košut (1777N, Náměšť nad Oslavou) 7 bodů
3. místo: Jakub Vít (1592N, Hradec Králové) 6,5 bodu

Junioři (tento turnaj nebyl na 9 kol, ale na 11 kol)
1. místo: Tadeáš Kriebel (2375F, 1. Novoborský ŠK) 8,5 bodu
2. místo: Vojtěch Plát (2464F, TŽ Třinec) 8,5 bodu
3. místo: Tomáš Kraus (2323F, ŠK AD Jičín) 7,5 bodu

Kompletní výsledky najdete na chess-results.com zde

Martin Beil

9.4.2014  |  přidal: Pavel Růčka   |   kategorie: MládežArchiv článků

Zpět na úvodní stránku
© 2005
webmaster: sszk@seznam.cz
Doučování matematiky