Šachový svaz Zlínského kraje
Šachový svaz Zlínského kraje

Poslední aktualizace

19.10.2021Soutěže družstev: Zlínská krajská soutěž - západ (1. kolo – oprava)
Soutěže družstev: Zlínská krajská soutěž - západ (úvodní zpráva – oprava)
18.10.2021Soutěže družstev: Zlínská krajská soutěž - západ (1. kolo)
Soutěže družstev: Zlínská krajská soutěž - východ (1. kolo – oprava)
Mládež, Metodické materiály - Aktuální úkoly byly aktualizovány

Do školy se šachovnicí

V loňském roce začal Šachový svaz ČR pracovat na realizaci myšlenky zavedení šachové hry do školní výuky a spustil projekt Šachy do škol. Tato myšlenka není nová, v řadě zemí již šachy ve školách v nějaké podobě jsou a i u nás už minulosti byly součástí školních osnov. Řada studií ukazuje, že šachy mnohostranně dokáží rozvíjet osobnost dětí a netýká se to jen logického uvažování a matematiky, ale např. i čtení, sociálního chování, kreativity a schopnosti rozhodovat se. Výsledky těchto studií vzal na vědomí i Evropský parlament, který v roce 2012 přijal deklaraci, v níž podporuje zavádění šachů do vzdělávacích programů v členských zemích EU.

Šachy rozvíjejí děti hravou formou (jak doporučoval už Komenský) a mohou být účinnější než klasické formy výuky. Z šachového hlediska nemáme v tomto projektu ambice vychovávat šachové mistry, spíše jde o to, představit laické veřejnosti šachy jako hru, která je na určité úrovni přístupná téměř každému (stejně jako děti dělají v tělocviku třeba atletiku), což může vést k rozvoji masové členské základny, přílivu sponzorů a dalším pozitivním efektům. Z tohoto hlediska je paradoxní, že první reakce škol i MŠMT jsou vesměs vstřícné, ale už při svém zrodu si projekt nese šrámy, které mají na svědomí šachisté.

Přes poměrně ostré termíny a řadu překážek se nám projekt skutečně podařilo rozjet a přihlásilo se prvních 23 škol, které jsou ochotny výuku šachu od září zkusit, 10 z nich dokonce zařazuje šachy jako součást povinné výuky. Náš projekt je sice primárně zaměřen na děti prvního stupně (za ideální považujeme výuku hned od první třídy), ale přihlásilo se i pár škol, kde chtějí šachy zařadit do výuky až na druhém stupni a zatím jsme neměli důvod jim ve vstupu do projektu bránit. Potěšitelné je, že se do projektu zapojily školy skoro ze všech regionů, pozadu zatím zůstávají pouze západní Čechy a Praha.

Na rozsáhlejší zavedení šachu do výuky není naše školství v tuto chvíli ještě bohužel připraveno. První naše kroky směřovaly k vytvoření metodických materiálů, které by učitel mohl vzít a použít. Zde jsme se rozhodli stavět na základech prověřené metodiky, kterou pro české podmínky vypracovali E. Gonsior s B. Skácelem. Pro projekt Šachy do škol tuto metodiku upravil a doplnil P. Herejk, který také vytvořil rozsáhlou sbírku cvičných úloh k jednotlivým kapitolám. Úplnými začátky pak bude děti provázet barevný pracovní sešitek, k jehož grafickému zpracování se nám podařilo přesvědčit známé studio Pat&Mat. Přestože jsme již při tvorbě těchto materiálů spolupracovali s učiteli ZŠ, předpokládáme, že na základě zpětné vazby z „ostrého provozu“ ve školách ještě budeme metodiku dále dolaďovat.

V současnosti asi největší překážkou je nedostatek pedagogů schopných šachy vyučovat. Finanční situace většiny škol není zrovna ideální, takže si často nemohou dovolit zaplatit externistu a musíme počítat spíše s tím, že většina výuky bude spíše na bedrech učitelů stávajících pedagogických sborů. K zasvěcení pedagogů do specifik výuky šachu jsme uspořádali již tři školení, jako optimální se jeví model dvoudenního školení, které je spojeno se školením trenérů IV. třídy.

V dlouhodobé perspektivě se jako velmi užitečné jeví vzdělávání budoucích učitelek už na pedagogických fakultách. Zde jsme zaznamenali poměrně velký úspěch, když se J. Havlíčkovi podařilo prosadit kurz šachu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za to mu patří velké poděkování a věřme, že se kurz ujme a bude se šířit dále po republice.

Další užitečnou pomocí začínajícím trenérům a učitelům by mohla být Burza nápadů, kterou zřizujeme na webu. Ta by měla být otevřeným prostorem, ve kterém trenéři a učitelé budou sdílet nápady s tím, co se jim ve výuce začátečníků osvědčilo. Tímto bych chtěl vyzvat všechny trenéry, kteří s malými dětmi pracují a jsou ochotni se o své zkušenosti podělit, aby také přispěli svou troškou do mlýna - věřím, že to ve výsledku bude prospěšné nejen učitelům, ale i šachistům.


Pozn.: Všechny metodické materiály byly vydány ve větším nákladu, jsou vhodné i pro trenéry kroužků začátečníků a jsou pro zájemce k dostání na www.sachydoskol.cz v sekci Metodické materiály. Všechna práva k příručkám vlastní ŠSČR, výnosy z prodeje jsou příjmem svazového rozpočtu a v tuto chvíli pomáhají alespoň částečně projekt financovat.

Martin Kubala, manažer projektu Šachy do škol

4.9.2013  |  přidal: Pavel Růčka   |   kategorie: MládežArchiv článků

Zpět na úvodní stránku
© 2005
webmaster: sszk@seznam.cz
Doučování matematiky