Šachový svaz Zlínského kraje
Šachový svaz Zlínského kraje

Poslední aktualizace

24.10.2021Soutěže družstev: Regionální přebor Uherské Hradiště (2. kolo)
Soutěže družstev: Regionální přebor Kroměříž (2. kolo)
Soutěže družstev: Zlínský krajský přebor (2. kolo)
Soutěže družstev: Regionální přebor Vsetín (2. kolo)
Soutěže družstev: Regionální přebor Kroměříž (úvodní zpráva – oprava)
Soutěže družstev: Regionální přebor Zlín (2. kolo)
Mládež, Metodické materiály - Aktuální úkoly byly aktualizovány

Regionální tréninkové centrum Uherské Hradiště

Regionální tréninkové centrum Uherské Hradiště 2010-2011


Účel RTC Uherské Hradiště:

Regionální tréninkové centrum v Hradišti funguje od dubna letošního roku. První tři měsíce činnosti se osvědčily, takže budeme od září dále pokračovat.

RTC má za úkol částečně zaplnit mezeru v péči o talentovanou mládež na Uherskohradišťsku. V systému tréninků spadá RTC UH do prostředního – 2.patra – mezi základní péči o mládež v oddílech (1.patro) a soustředěními a výpravami CTM ŠSZK (3.patro). RTC v žádném případě nemůže nahradit pravidelné oddílové tréninky, na budování systematického tréninku v oddílech je potřeba nadále pracovat. RTC vybraným účastníkům zajišťuje možnost pravidelného základního tréninku. Do jisté míry sjednocuje základní znalosti účastníků ve všech oblastech šachových znalostí a dovedností. Zprostředkuje kontakt s profesionálním trenérem nejen pro účastníky, ale i pro jejich trenéry. V neposlední řadě RTC vytváří pevnější vazby mezi hráči a oddíly v regionu UH.

Tréninky v RTC UH jsou určeny pro hráče ve věku 8-18 let od mírně pokročilých až po krajské špičky. Tréninky jsou vhodné zejména pro hráče, kteří nemají jinou možnost pravidelných tréninků, případně jako praktický doplněk k jejich stávajícím tréninkům.


Forma fungování RTC UH:

Zájemci o tréninky v RTC budou na základě věku a výkonnosti rozděleni do tří skupin po 6-10 účastnících. Jedenkrát každý měsíc, zpravidla některý pátek (např. každý druhý pátek v měsíci) se účastníci v jednotlivých skupinkách sejdou a absolvují trénink vedený Martinem Beilem.

Délka jednoho tréninku bude 1,5h-2h.

V pondělí ráno odbrží všichni účastníci e-mailem dvě části domácích úkolů:
1. příklady (zejména na taktiku), 2. studijní domácí úkoly.

Nejpozději do soboty pak pošlou všichni účastníci e-mailem Martinovi Beilovi vypracovaná řešení příkladů, případně řešení úkolů, vztahujících se ke studijní části. Kopii e-mailu s řešením budou účastníci posílat svým oddílovým trenérům. Trenér hráčům jejich řešení zkontroluje a v odpovědi je upozorní na případné nepřesnosti. V rámci svojí odpovědi na domácí úkol mají všichni hráči možnost s trenérem cokoliv zkonzultovat.

Obdobně budou všichni účastníci dostávat domácí úkoly pravidelně každé pondělí. Tím bude zajištěna pravidelnost studia. Protože různí šachisté mají různé množství času na studium šachu, jedna část úkolů bude povinná (spíše menší část), druhá část, představující především hloubku studia a množství prostudovaného materiálu, bude nepovinná.

Povinná část bude představovat standart, který musejí zmáknout všichni, a který bude celou skupinu posouvat vpřed. Nepovinná část bude příležitost udělat něco navíc. Minimální délka domácího studia by měla být v rozsahu 1 hodina týdně, optimální délka alespoň 2 hodiny týdně. Studijní materiály posílané za domácí úkol bude možné využívat či řešit i v rámci oddílových tréninků.

Aktivity Regionálního tréninkového centra jsou součástí koncepce práce s mládeží Šachového svazu Zlínského kraje.

Tréninkový plán:

Od září 2010 se RTC UH rozjede naplno. Tematická náplň tréninků na celý školní rok je momentálně ve stádiu příprav, všechno probereme ještě s trenéry a uzpůsobíme potřebám přihlášených.


Termíny:

Termínem prvního tréninku bude pátek 10.září 2010. Další termín vždy zhruba za 3-5 týdnů (optimálně za 4 týdny) tak, aby byla dodržena frekvence 1 trénink za měsíc. Přesné termíny dalších tréninků budou včas oznámeny.


Časový harmonogram pátečního tréninkového odpoledne:

14:30-16:00 – skupina C
16:15-17:45 – skupina B
18:00-19:30 – skupina A (nejsilnější)

Časový harmonogram můžeme v rámci možností upravit podle potřeb účastníků.


Místo:

Kunovice, klubovna ŠO Kunovice, sportovní hala, Panská 9.


Platby:

Pro školní rok 2010-2011 je výše platby pro skupiny B a C stanovena na částku 250Kč/měsíc na jednoho účastníka, za celý školní rok tedy celkem 2500Kč. Platba se provádí převodem na účet, platí se předem na celé pololetí. Platba za měsíce září-leden ve výši 1250Kč za každého účastníka by měla být provedena nejpozději do pondělí 6.září 2010. Platba za měsíce únor-červen by měla být provedena do konce ledna, tedy nejpozději v pondělí 31.1.2011. Přijetí platby na účet bude účastníkům potvrzeno e-mailem. Podrobné informace o platbě pošlu obratem po obdržení závazné přihlášky.

Výše platby pro skupinu A je pro školní rok 2010-2011 stanovena na částku 300Kč/měsíc na jednoho účastníka, za celý školní rok tedy celkem 3000Kč. Termíny a způsob plateb jsou stejné jako u skupin B a C.

Pokud se někdo v průběhu školního roku rozhodne ukončit svou účast, měl by o tom informovat Martina Beila nejpozději do 10. dne v daném měsíci a nevyužitá část jeho platby mu bude do 14-ti dnů vrácena na účet.

V platbě za jedno pololetí (ve výši 1250Kč, respektive 1500Kč) je zahrnuto celkem 5 skupinových tréninků (vždy jeden za měsíc) a celkově 20 týdnů domácích úkolů a domácího studia – 1.úkoly budou zaslány v pondělí 13.září. V případě zájmu mohu vzorným účastníkům poskytnout i materiály a úkoly pro část prázdnin. Dále platba účastnického příspěvku RTC UH opravňuje k využití výhod, které pro účastníky pro školní rok připravujeme (viz níže).

Další akce a výhody:

Účastníci RTC UH mohou využívat výhod a slev, připravených speciálně pro ně:

- průběžné konzultace otázek spojených s šachovým tréninkem (výběr šachové literatury, repertoár zahájení, doporučená účast na turnajích a soustředěních)

- každý měsíc nejméně jeden turnaj na internetu (na www.playok.com) určený speciálně pro účastníky našich tréninků pod dohledem trenéra Martina Beila

- sleva 100Kč na všech celokrajských akcích CTM (soustředění CTM a krajské výpravy na Mistrovství Moravy a Mistrovství republiky žáků a juniorů)

- sleva na letním špičkovém šachovém táboře v Dolním Bušinově o prázdninách 2011 (přesná výše slevy je zatím v jednání)

- možnost zapojit se do dalších akcí a výprav na turnaje, na kterých se podílím


Přihlášky:

Závazné přihlášky posílejte na e-mail martin.beil@volny.cz, uveďte tyto údaje:

- jméno a příjmení
- datum narození
- oddíl
- ELO, případně výkonnostní třídu
- e-mailovou adresu, na kterou chcete dostávat domácí úkoly (nejlépe dvě adresy – e-mail na hráče i na jeho rodiče
- jméno a e-mailovou adresu trenéra, který bude veškeré úkoly a studijní materiály dostávat v příloze
- dále pište případné další poznámky

Obratem na Vaši přihlášku obdržíte přesné informace o platbě.

Termín přihlášek je pátek 27.srpna, abychom stihli včas sestavit složení jednotlivých skupin. Po tomto termínu mohou být účastníci přijati jen ve výjimečných případech.

Do pátku 3.září obdrží všichni účastníci přesné informace o zařazení do tréninkové skupiny a o tom, co si vzít s sebou na 1.trénink.


Kdybyste potřebovali jakékoli další či doplňující informace, můžete mi dát kdykoliv vědět
e-mailem nebo telefonicky.


30.července 2010 ve Šternberku Martin Beil, martin.beil@volny.cz, 775 956 183

Soubor ke stažení (doc)

31.8.2010  |  přidal: Pavel Růčka   |   kategorie: MládežArchiv článků

Zpět na úvodní stránku
© 2005
webmaster: sszk@seznam.cz
Doučování matematiky