Šachový svaz Zlínského kraje
Šachový svaz Zlínského kraje

Poslední aktualizace

18.1.2022Kalendář akcí - Přidána akce KP mládeže - 1.-4.kolo
16.1.2022Mládež, Metodické materiály - Aktuální úkoly byly aktualizovány
Soutěže družstev: Regionální soutěž Uherské Hradiště (6. kolo)
Soutěže družstev: Regionální soutěž Vsetín (6. kolo)
Soutěže družstev: Zlínská krajská soutěž - východ (6. kolo)
Soutěže družstev: Regionální soutěž Kroměříž (6. kolo)
Soutěže družstev: Zlínská krajská soutěž - západ (6. kolo)

Regionální tréninkové centrum Kroměříž

Regionální tréninková centra (dále RTC) jsou součástí koncepce práce s talentovanou mládeží ve Zlínském kraji, kterou začátkem roku 2010 schválil Šachový svaz Zlínského kraje.

RTC už v různých formách fungují ve Vsetíně (formou pravidelných celodenních soustředění s účastí více než 30 mladých šachistů a několika dobrovolných trenérů) a v Uherském Hradišti (formou pravidelných tréninků jednou za měsíc a doplňkového korespondenčního studia, účast 25 hráčů). V Kroměříži už funguje RTC (ačkoliv se tomu dosud neříkalo RTC) téměř dva roky formou pravidelných každotýdenních skupinových tréninků.

Hlavním úkolem RTC je nabídnout kvalitní tréninkové možnosti za dostupnou cenu všem mladým zájemcům. RTC zpravidla doplňují oddílové tréninky a slouží zároveň k předávání zkušeností a tréninkových metod oddílovým trenérům. Výrazným rysem RTC je, že nefungují na základě jednoho oddílu, ale na základě spolupráce více oddílů z daného regionu. Díky spolupráci více oddílů se mohou v rámci RTC vytvářet kvalitnější a vyrovnanější tréninkové skupiny, které co nejlépe vyhovují věku, výkonnosti a časovým možnostem účastníků. Díky RTC se mohou i hráči z menších oddílů pravidelně setkávat s profesionálními trenéry a systematicky na sobě pracovat.

RTC zároveň funguje jako ochrana menších oddílů před masivním odchodem nejlepších hráčů do větších oddílů za lepšími tréninkovými možnostmi; tímto způsobem RTC zvyšuje motivaci trenérů a oddílů vychovávat si vlastní hráče a nepřetahovat je ostatním.

Tréninků RTC Kroměříž se ve školním roce 2009-2010 účastnilo 27 mladých šachistů, z nichž výrazná většina byla z Postoupek (19), 5 ze Slavie Kroměříž, 2 neregistrovaní a 1 z Holešova. Několik dalších hráčů z menších oddílů se chce zapojit od září. Zvláštností RTC Kroměříž je, že na rozdíl od podobných center ve Vsetíně a v Hradišti oddílové tréninky nedoplňuje, ale spíše nahrazuje, což má své výhody i nevýhody. Na základě rozhodnutí vedení oddílu TJ Sokol Postoupky postarat se o tréninky svých hráčů samostatně dojde k výraznému odlivu hráčů z našeho Regionálního tréninkového centra.

Bližší informace jsou v přiloženém souboru.

Martin Beil

Soubor ke stažení (doc)

10.8.2010  |  přidal: Pavel Růčka   |   kategorie: MládežArchiv článků

Zpět na úvodní stránku
© 2005
webmaster: sszk@seznam.cz
Doučování matematiky