Šachový svaz Zlínského kraje
Šachový svaz Zlínského kraje

Poslední aktualizace

10.5.2021Mládež, Metodické materiály - Aktuální úkoly byly aktualizovány
4.5.2021Kalendář akcí - Přidána akce 12. Memoriál Jana Kováře
3.5.2021Mládež, Metodické materiály - Aktuální úkoly byly aktualizovány

Novinky

Online přeborníkem kraje v bleskovém šachu se stal FM Martin Hollan!

(12.4.2021 | poslal: Josef Bednařík | kategorie: Turnaje)

V pátek 9. dubna 2021 od 18:00 proběhl na internetové šachové platformě chess.com historicky první Online přebor Zlínského kraje v bleskovém šachu! Podmínkou pro vstup do turnaje bylo členství hráče v oddíle registrovaným pod hlavičkou ve Zlínském kraji. Tuto podmínku splnilo 58 hráčů. Hned na úvod patří všem účastníkům velké poděkování, že turnaj proběhl bez problémů a následná anticheatingová kontrola neodhalila žádného podvádějícího hráče!

Zahrajte si historicky první Online Krajský přebor v bleskovém šachu!

(5.4.2021 | poslal: Josef Bednařík | kategorie: Turnaje)

Aktualizace 5.4.2021:

Průběžná startovní listina Online Krajského přeboru Zlínského kraje 2021 je k nalezení na chess-results, odkaz: http://chess-results.com/tnr555697.aspx?lan=5

Zhodnocení konference ŠSZK 2021

(24.2.2021 | poslal: Pavel Růčka | kategorie: Dokumenty)

Vážení delegáti konference ŠSZK 2021, vážení šachoví přátelé,

chci vám tímto poděkovat za váš přístup ke konferenci ŠSZK 2021, která proběhla minulý týden kvůli současné situaci netradiční formou. V Jednacím řádu konference bylo v kapitole Preambule v odstavci 5 uvedeno, že budeme chtít řešit jen neodkladné věci a tady vám také děkuji za pochopení a vstřícnost.

Na konferenci se prezentovalo 48 delegátů z celkového počtu 62, takže nadpoloviční většina pro hlasování byla 32. Ze 48 delegátů nakonec hlasovalo jen 38, z toho 34 bylo PRO všechna usnesení. Pouze u 4 delegátů se objevilo celkem 6x ZDRŽEL SE a 1x PROTI některému z usnesení. Námi předložené Usnesení jako celek tak bylo schváleno!

V rámci diskuse přišla jedna připomínka ke Komisi mládeže a CTM ŠSZK a jeden návrh na změnu v Rozpisu soutěží družstev řízených ŠSZK. Na připomínku odpověděl předseda Komise mládeže, návrhem na změnu v Rozpisu soutěží družstev se bude zabývat VV ŠSZK a následně také samozřejmě STK ŠSZK. Tento postup byl odsouhlasen navrhovatelem.

Před konferencí odstoupil z funkce člena VV ŠSZK Ing. Karel Malinovský z důvodu změny bydliště, který od založení VV ŠSZK vykonával funkci místopředsedy. Tímto mu chci za jeho práci pro ŠSZK moc poděkovat. Novým členem VV ŠSZK se stal Bc. Josef Bednařík.

Váš přístup k průběhu konference ŠSZK 2021 mě potěšil a tak vám chci ještě jednou poděkovat a popřát všem hlavně hodně zdraví, což je to nejdůležitější v současné době.

RNDr. Jiří Ondra, předseda VV ŠSZK

Materiály konference ŠSZK 2021

(15.2.2021 | poslal: Pavel Růčka | kategorie: Dokumenty)

V tomto článku jsou k dispozici dokumenty pro konferenci ŠSZK 2021.

Rozhodnutí STK

(12.2.2021 | poslal: Pavel Růčka | kategorie: Dokumenty)

STK ŠSZK v návaznosti na rozhodnutí STK ŠSČR rozhodla že práva přihlásit svá družstva do soutěží řízených ŠSZK soutěžního ročníku 2021/2022 mají oddíly tak, jak je měly na základě výsledků soutěžního ročníku družstev 2019/2020.

Oprávněným účastníkům, kteří již uhradili startovné v soutěžním ročníku 2020/21, se toto startovné započítá a startují v soutěži bez povinnosti uhradit nový poplatek. Případné doplatky a nedoplatky pramenící z přihlášení se do jiné soutěže než pro ročník 2020/21 budou řešeny individuálně.

Vladislav Hrtáň
Předseda STK


Archiv článků
© 2005
webmaster: sszk@seznam.cz
Doučování matematiky