Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 29. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 19.1.2006


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, K.Malinovský, J.Sviták, R.Svoboda
Nepřítomni: V.Opluštil
Hosté: D.Peňáz

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: termín bude upřesněn po konferencích ŠSZK a ŠSČR

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 24.1.2006