Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 27. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 16.11.2005


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, V.Opluštil, K.Malinovský
Nepřítomni: J.Sviták, R.Svoboda P.Zvardoň
Hosté: D.Peňáz

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 15.12.2005 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 21.11.2005