Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 26. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 6.10.2005


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, V.Opluštil, J.Sviták, R.Svoboda
Nepřítomni: K.Malinovský, P.Zvardoň
Hosté: D.Peňáz

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 16.11.2005 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 20.10.2005