Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 25. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 28.7.2005


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, V.Opluštil, J.Sviták
Nepřítomni: K.Malinovský, R.Svoboda, P.Zvardoň

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 6.10.2005 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 1.8.2005