Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 24. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 19.5.2005


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, R.Svoboda, V.Opluštil, J.Sviták, P.Zvardoň
Nepřítomni: K. Malinovský

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: termín bude upřesněn později

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 31.5.2005