Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 23. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 21.4.2005


Přítomni: J.Ondra, K.Malinovský, M.Veselý, R.Svoboda, V.Opluštil, J.Sviták, P.Zvardoň

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 19.5.2005 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 28.4.2005