Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 22. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 20.1.2005


Přítomni: J.Ondra, K.Malinovský, M.Veselý, V.Hora, R.Svoboda, V.Opluštil
Nepřítomni: J.Sviták

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: termín bude upřesněn po konferencích ŠSZK a ŠSČR

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 25.1.2005