Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 21. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 9.12.2004


Přítomni: J.Ondra, K.Malinovský, J.Sviták, V.Hora, R.Svoboda, V.Opluštil
Nepřítomni: M.Veselý
Hosté: D.Peňáz, L.Kolomazník, E.Vítek

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 20.1.2005 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 13.12.2004