Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 19. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 16.9.2004


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, J.Sviták, V.Hora, R.Svoboda, V.Opluštil
Nepřítomni: K.Malinovský
Hosté: D.Peňáz, L.Kolomazník, P.Votava

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 11.11.2004 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 21.9.2004