Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 18. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 14.8.2004


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, J.Sviták, V.Hora, V.Opluštil, R.Svoboda
Nepřítomni: K.Malinovský
Hosté: L.Kolomazník, S.Volčík

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 16.9.2004 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 19.8.2004