Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis ze 17. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 3.6.2004


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, J.Sviták, V.Hora, K.Malinovský, R.Svoboda
Nepřítomni: V.Opluštil
Hosté: D.Peňáz

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 14.8.2004 (v rámci turnaje FIDE OPEN ve St.Městě)

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

Přílohy zápisu: Seminář pro trenéry a pracovníky s mládeží (doc)
Pravidla pro přidělování finančních prostředků oddílům na mimořádné akce (doc)

V Uherském Hradišti 10.6.2004