Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 16. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 22.4.2004


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, J.Sviták, V.Hora, K.Malinovský, V.Opluštil, R.Svoboda
Hosté: D.Peňáz, L.Kolomazník, E.Vítek

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 3.6.2004 v 16.00 hod

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 5.5.2004