Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 15. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 25. 3. 2004


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, J.Sviták, V.Hora, K.Malinovský, V.Opluštil
Hosté: R.Svoboda

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 22.4.2004 v 16 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 5.4.2004