Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 14. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 15. 1. 2004


Přítomni: J.Ondra, M.Veselý, J.Sviták, V.Hora, K.Malinovský, V.Opluštil
Hosté: D.Peňáz

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: termín bude upřesněn po konferencích ŠSZK a ŠSČR

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 22.1.2004