Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 13. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 11. 12. 2003


Přítomni: J. Ondra, M. Veselý, J. Sviták, V. Hora, K. Malinovský
Nepřítomni: V. Opluštil
Hosté: D. Peňáz

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 15. 1. 2004 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 19. 12. 2003