Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 12. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 6. 11. 2003


Přítomni: J. Ondra, M. Veselý, J. Sviták, V. Hora, V. Opluštil, K. Malinovský
Hosté: D. Peňáz, L. Kolomazník, E. Vítek

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 11. 12. 2003 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 14. 11. 2003