Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 10. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 19. 6. 2003


Přítomni: J. Ondra, M. Veselý, J. Sviták, V. Hora, P. Votava
Nepřítomni: V. Opluštil,K. Malinovský
Hosté: R. Svoboda, L. Kolomazník

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 4. 9. 2003 v 16.00 hod.

Příloha: propozice ke školení trenérů 4. třídy

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 23. 6. 2003