Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 9. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 15. 5. 2003


Přítomni: J. Ondra, M. Veselý, J. Sviták, K. Malinovský
Nepřítomni: V. Opluštil, P. Votava, V. Hora
Hosté: R. Svoboda, D. Peňáz

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 19.6.2003 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 22.5.2003