Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 8. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 13. 3. 2003


Přítomni: J. Ondra, M. Veselý, P. Votava, V. Hora, V. Opluštil, J. Sviták
Nepřítomni: K. Malinovský

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 15.5.2003 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 11.4.2003