Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis ze 7. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 16. 1. 2003


Přítomni: J. Ondra, M. Veselý, P. Votava, V. Hora, K. Malinovský, V. Opluštil
Nepřítomni: J. Sviták
Hosté: R.Svoboda, L. Kolomazník, E. Vítek, D. Peňáz

Program:

Usnesení:

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 23.1.2003