Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis ze 6. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 12. 12. 2002


Přítomni: J. Ondra, M. Veselý, J. Sviták, P. Votava, V. Hora, K. Malinovský
Nepřítomni: V. Opluštil
Hosté: R. Svoboda

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 16.1.2002 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 20.12.2002