Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 5. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 7. 11. 2002


Přítomni: J. Ondra, M. Veselý, V. Opluštil, J. Sviták, P. Votava, V. Hora
Nepřítomni: K. Malinovský
Hosté: R. Svoboda

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 12.12.2002 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra

V Uherském Hradišti 18.11.2002