Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis ze 4. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 12. 9. 2002


Přítomni: J.Ondra, K.Malinovský, M.Veselý, V.Opluštil, J.Sviták, P.Votava, V.Hora
Hosté: R.Svoboda, E.Vítek, D.Peňáz, L.Kolomazník

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 7.11.2002 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra v.r.

Příloha zápisu: platby ŠSČR a ŠSZK (doc)

V Uherském Hradišti 26.9.2002