Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis ze 3. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 25. 7. 2002


Přítomni: J. Ondra, M. Veselý, V. Opluštil, J. Sviták, P. Votava, V. Hora, D. Peňáz
Nepřítomni: K. Malinovský
Hosté: R. Svoboda

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 12. 9. 2002 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra v.r.

Přílohy zápisu:
        rozpočet na rok 2002
        plán práce STK ŠSZK

V Uherském Hradišti 7. 8. 2002Plán práce STK ŠSZK na rok 2002

 1. Schválení plánu práce na rok 2002
  T: 25.7.2002
 2. Vyjádření se k návrhům reformy soutěží družstev od ročníku 2002/2003
  T: 15.8.2002
 3. Vypracování koncepce Krajských přeborů v praktické hře (muži, junioři, dorostenci, ženy) a zrychlených formách
  T: 31.10.2002
 4. Vypracování koncepce spolupráce s organizátory specifických šachových akcí
  T: 31.10.2002
 5. Vypracování rozpočtu STK ŠSZK na rok 2003
  T: 30.11.2002
 6. Schůze STK ŠSZK - schválení plánu práce na rok 2003
  T: listopad 2002

Josef Sviták
předseda STK ŠSZK