Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 2. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 20. 6. 2002


Přítomni: J. Ondra, K. Malinovský, M. Veselý, V. Opluštil, J. Sviták, P. Votava, V. Hora
Hosté: R. Svoboda, E. Vítek, D. Peňáz, L. Kolomazník

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 25. 7. 2002 v 16.00 hod.

Zapsal: RNDr. Jiří Ondra v.r.

V Uherském Hradišti 27. 6. 2002