Zpět

Šachový svaz Zlínského kraje, Hradská 854, 765 36 Zlín

Zápis z 1. schůze VV ŠSZK

konané ve Zlíně dne 16. 5. 2002


Přítomni: Ondra J., Malinovský K., Veselý M., Opluštil V., Sviták J. a Hora V.
Nepřítomni: Votava P.
Hosté: Svoboda R.

Program:

Usnesení:

Příští schůze VV ŠSZK: 20.6.2002 v 16.00 hod. v hrací místnosti ŠK Trinom Zlín.

Zapsal: Miroslav Veselý v.r.
Zápis ověřil: RNDr. Jiří Ondra v.r.

Ve Zlíně 20.5.2002