Zpět

Usnesení ustavující konference KŠS

konané dne 25. 4. 2002


  1. Konference schvaluje:

  2. Konference bere na vědomí:

  3. Konference ukládá:

  4. Konference doporučuje: