Šachový svaz Zlínského kraje
Šachový svaz Zlínského kraje

Poslední aktualizace

1.3.2021Mládež, Metodické materiály - Aktuální úkoly byly aktualizovány
24.2.2021Nový článek: Zhodnocení konference ŠSZK 2021
22.2.2021Mládež, Metodické materiály - Aktuální úkoly byly aktualizovány

Novinky

Zhodnocení konference ŠSZK 2021

(24.2.2021 | poslal: Pavel Růčka | kategorie: Dokumenty)

Vážení delegáti konference ŠSZK 2021, vážení šachoví přátelé,

chci vám tímto poděkovat za váš přístup ke konferenci ŠSZK 2021, která proběhla minulý týden kvůli současné situaci netradiční formou. V Jednacím řádu konference bylo v kapitole Preambule v odstavci 5 uvedeno, že budeme chtít řešit jen neodkladné věci a tady vám také děkuji za pochopení a vstřícnost.

Na konferenci se prezentovalo 48 delegátů z celkového počtu 62, takže nadpoloviční většina pro hlasování byla 32. Ze 48 delegátů nakonec hlasovalo jen 38, z toho 34 bylo PRO všechna usnesení. Pouze u 4 delegátů se objevilo celkem 6x ZDRŽEL SE a 1x PROTI některému z usnesení. Námi předložené Usnesení jako celek tak bylo schváleno!

V rámci diskuse přišla jedna připomínka ke Komisi mládeže a CTM ŠSZK a jeden návrh na změnu v Rozpisu soutěží družstev řízených ŠSZK. Na připomínku odpověděl předseda Komise mládeže, návrhem na změnu v Rozpisu soutěží družstev se bude zabývat VV ŠSZK a následně také samozřejmě STK ŠSZK. Tento postup byl odsouhlasen navrhovatelem.

Před konferencí odstoupil z funkce člena VV ŠSZK Ing. Karel Malinovský z důvodu změny bydliště, který od založení VV ŠSZK vykonával funkci místopředsedy. Tímto mu chci za jeho práci pro ŠSZK moc poděkovat. Novým členem VV ŠSZK se stal Bc. Josef Bednařík.

Váš přístup k průběhu konference ŠSZK 2021 mě potěšil a tak vám chci ještě jednou poděkovat a popřát všem hlavně hodně zdraví, což je to nejdůležitější v současné době.

RNDr. Jiří Ondra, předseda VV ŠSZK

Materiály konference ŠSZK 2021

(15.2.2021 | poslal: Pavel Růčka | kategorie: Dokumenty)

V tomto článku jsou k dispozici dokumenty pro konferenci ŠSZK 2021.

Rozhodnutí STK

(12.2.2021 | poslal: Pavel Růčka | kategorie: Dokumenty)

STK ŠSZK v návaznosti na rozhodnutí STK ŠSČR rozhodla že práva přihlásit svá družstva do soutěží řízených ŠSZK soutěžního ročníku 2021/2022 mají oddíly tak, jak je měly na základě výsledků soutěžního ročníku družstev 2019/2020.

Oprávněným účastníkům, kteří již uhradili startovné v soutěžním ročníku 2020/21, se toto startovné započítá a startují v soutěži bez povinnosti uhradit nový poplatek. Případné doplatky a nedoplatky pramenící z přihlášení se do jiné soutěže než pro ročník 2020/21 budou řešeny individuálně.

Vladislav Hrtáň
Předseda STK

Informace VV ŠSZK k průběhu konference ŠSZK 2021

(7.2.2021 | poslal: Pavel Růčka | kategorie: Dokumenty)

Vážení šachoví přátelé,

blíží se 18.únor 2021, který byl VV ŠSZK určen jako termín konference ŠSZK 2021. Vzhledem k současnému stavu nejen v šachu, ale také v celé společnosti, bude mít konference jiný průběh než v předcházejících letech. V současné době byli předsedové oddílů resp. jejich zástupci osloveni místopředsedou VV ŠSZK, aby mu zaslali jména a mailové adresy delegátů, za svůj oddíl. Pokud jste tak ještě neučinili, prosím o nápravu.

V pondělí 15.února 2021 budou na stránkách ŠSZK uvedeny všechny materiály ke konferenci (zpráva předsedy VV ŠSZK a předsedů komisí za rok 2020, čerpání rozpočtu ŠSZK za rok 2020 a zpráva Revizní komise, návrh rozpočtu ŠSZK na rok 2021 a další materiály.) Prosím delegáty, aby si udělali čas a materiály si prostudovali. Do středy 17.února 2020 do 20.00 hod budou mít delegáti možnost poslat dotazy, připomínky resp. návrhy k předloženým materiálům na předsedy jednotlivých komisí, hospodáře nebo předsedu VV ŠSZK.
Ve čtvrtek 18.února 2021 v 17.00 hod. začne konference ŠSZK tím, že obdržíte návrh usnesení, o kterém se bude hlasovat. Předem děkuji za vaši účast a hlavně dochvilnost.

RNDr. Jiří Ondra, předseda VV ŠSZK

Soutěže družstev dospělých 2020/2021 anulovány

(23.1.2021 | poslal: Pavel Růčka | kategorie: různé)

V sobotu 16.ledna 2021 proběhla on-line schůzka mezi zástupci krajských šachových svazů a zástupci ŠSČR. Na jejím základě VV ŠSZK:

1) rozhodl anulovat všechny soutěže družstev dospělých 2020/2021 řízené ŠSZK.

2) bude maximálně podporovat uskutečnění mládežnických turnajů na krajské úrovni, pokud k tomu bude příznivá situace.

RNDr. Jiří Ondra, předseda VV ŠSZK


Archiv článků
© 2005
webmaster: sszk@seznam.cz
Doučování matematiky